neděle 9. září 2012


Bolest není jednoduchá
slabost není složitá
zkušenost nic nepřekoná
když je plně prožitá.
Ještě jsem se nedokázal rozkoukat, a válka začala.
Z kráterů po citech
vstávají mrtvé duše lásky,
na svých chladných rtech,
otazníky bolestné otázky:
PROČ?
jsme se narodily, k poznání prázdna,
k násilí na srdcích, k týrání duší,
PROČ?
oči mám šílené jak oči blázna,
a srdce mrtvé i když stále buší.
"Respect is what we are. Without respect, we are just people. Simply poor people."
Déšť?
Ano, déšť!
Nechť smyje tvář tvojí, smaže mé myšlenky
a "něžné" okovy navždy rozpojí.
TEĎ!